• slider image 919
 • slider image 909
 • slider image 835
 • slider image 837
 • slider image 839
 • slider image 872
 • slider image 900
 • slider image 903
:::
學務主任李菀蓓 - 學務處公告 | 2022-06-16 | 點閱數: 22
 •  
  1) IMG_1583.jpg
 •  
  2) IMG_1584.jpg
 •  
  3) IMG_1585.jpg
 •  
  4) IMG_1586.jpg
 •  
  5) IMG_1587.jpg
 •  
  6) IMG_1588.jpg
:::

學習中心專區

運算思維SCRATCH得獎名單

創作主題:節能減碳大作戰   連結後請按
五年級                            六年級
   第一名  503  鄭o濠        第一名  605  李o浤
   第二名  504  李o慶        第二名  603  楊o甄
   第三名  504  陳o臻        第三名  602  廖o淯
   第四名  502  張o森