• slider image 919
  • slider image 909
  • slider image 835
  • slider image 837
  • slider image 839
  • slider image 872
  • slider image 900
  • slider image 903
:::
狂賀 林淑玲 - 榮譽榜 | 2021-12-02 | 點閱數: 102

本校

   國教署舉辦 110 年度「Cool English 資安王」比賽, 503 鄭琨濠、 303 鄭沛汝獲得資安王獎之殊榮。

恭喜二位小朋友

:::

111教科書版本

布可星球操作說明

學習中心專區

運算思維SCRATCH得獎名單

創作主題:節能減碳大作戰   連結後請按
五年級                            六年級
   第一名  503  鄭o濠        第一名  605  李o浤
   第二名  504  李o慶        第二名  603  楊o甄
   第三名  504  陳o臻        第三名  602  廖o淯
   第四名  502  張o森