• slider image 919
  • slider image 909
  • slider image 835
  • slider image 837
  • slider image 839
  • slider image 872
  • slider image 900
  • slider image 903
:::

社團報名

請選擇社團期別:

三年級電腦打字比賽社團列表 (共 0 筆)

開放報名期間: 2022/05/03 08:00 ~ 2022/05/10 16:00 現在非報名時間

此期尚未新增社團!
:::

學習中心專區

運算思維SCRATCH得獎名單

創作主題:節能減碳大作戰   連結後請按
五年級                            六年級
   第一名  503  鄭o濠        第一名  605  李o浤
   第二名  504  李o慶        第二名  603  楊o甄
   第三名  504  陳o臻        第三名  602  廖o淯
   第四名  502  張o森