• slider image 919
  • slider image 909
  • slider image 835
  • slider image 837
  • slider image 839
  • slider image 872
  • slider image 900
  • slider image 903
:::
公告 學務主任李菀蓓 - 學務處公告 | 2022-05-25 | 點閱數: 45
  •  
    1) 符合COVID-19疫苗接種年齡之參加者,須完成疫苗追加劑(第3劑)措施之補充說明.PDF
:::

學習中心專區

運算思維SCRATCH得獎名單

創作主題:節能減碳大作戰   連結後請按
五年級                            六年級
   第一名  503  鄭o濠        第一名  605  李o浤
   第二名  504  李o慶        第二名  603  楊o甄
   第三名  504  陳o臻        第三名  602  廖o淯
   第四名  502  張o森